Enter your keyword

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti INEL – Holding, a.s.

INEL - Holding a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti INEL – Holding, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti INEL – Holding, a.s.

Ing. Lenek Viduna, nar. 22.10.1960, bytem náměstí Generála Píky 2095/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň jakožto člen představenstva společnosti

INEL – Holding, a.s., svolává na den 29.6.2021 v 9:00 hodin. do sídla společnosti Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, řádnou valnou hromadu.

Program valné hromady společnosti:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, schválení programu valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
3. Projednání zprávy představenstva mezi propojenými osobami za rok 2020.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 k účetní závěrce za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
8. Ukončení valné hromady.

Ing. Lenek Viduna
člen představenstva INEL – Holding, a.s.

PDF: Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020.pdf

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.