Enter your keyword

Projekční činnost

Projekční činnost

Projektová dokumentace pro oblasti: slaboproudá elektronika, telekomunikace a počítačová technika a multifunkční rozvody.

Zajistíme kvalitní projektovou dokumentaci k zakázce. Naše projekční činnost zahrnuje:

 • investiční záměr,
 • studii proveditelnosti,
 • dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení,
 • dokumentaci k provedení stavby,
 • výběr dodavatelů,
 • řízení výstavby,
 • kolaudační řízení,
 • uvádění stavby do provozu,
 • dokumentaci skutečného provedení.

Naše projektová činnost je zaměřena na tyto oblasti:
Slaboproudá elektrotechnika: 

 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,
 • elektrické požární systémy,
 • elektronické systémy pro zajištění kontroly vstupu do objektů a evidence pohybu osob včetně závor vrat a turniketů,
 • kamerové monitorovací systémy.

Telekomunikace a počítačová technika:

 • místní telekomunikační sítě pro telefonní operátory,
 • strukturované kabeláže,
 • pobočkové ústředny,
 • počítačové sítě,
 • ozvučovací systémy.

Multifunkční rozvody:

 • multifunkční kabelové sítě (kabelové televize) vč. optických sítí,
 • uzavřené televizní systémy.