Enter your keyword

Valná hromada

27.06.2023

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti INEL - Holding, a.s.
27.06.2023 v 08:00 hodin v sídle společnosti Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, schválení programu valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
3. Projednání zprávy představenstva mezi propojenými osobami za rok 2022.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 k účetní závěrce za rok 2022.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 k účetní závěrce za rok 2022, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
8.  Ukončení valné hromady.