Enter your keyword

Valná hromada

29.11.2022

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

společnosti INEL - Holding, a.s.
29.11.2022 v 13:00 hodin v sídle společnosti Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, schválení programu VH.
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za období od 30.5.2022 do 29. 11. 2022.
3. Projednání návrhu na volbu člena dozorčí rady.
4. Návrh na opětovnou volbu člena dozorčí rady.
5. Ukončení valné hromady.