Enter your keyword

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaický systém

Používáme technologie SMA, Schneider electric.

Zajišťujeme projektování a výstavbu solárních elektráren od menších instalací pro rodinné domy až po zakázky pro elektrárny a firmy. Naše služby zahrnují i servis fotovoltaických elektráren.

Naše služby zahrnují:

  • nepřetržitý monitoring provozu a předání informace o poruše ihned po výskytu,
  • periodickou údržbu všech částí elektrárny v termínech předepsaným výrobcem a průběžnou pravidelnou kontrolu jednotlivých částí za účelem předcházení poruch,
  • vyšší bezpečnost – instalujeme a zajišťujeme servis zabezpečovací či protipožární techniky,
  • termoměření fotovoltaických panelů a ostatní technologie – včetně měření svorkovnic a zpracování tabulky vad panelů, polohopisného plánu se zakreslením míst vadných panelů, včetně zprávy s fotodokumentací termosnímků,
  • měření jednotlivých stringů – kontrola napětí a proudů jednotlivých větví, konektorů, neporušenosti Schottkyho diod v panelech, pojistek, svorkovnic, zemního odporu,
  • údržbu pozemku – zajistíme kontrolu stavu pozemku, zpevněných ploch, postřik herbicidy a deratizaci,
  • poskytování návrhů na modernizaci technologie za účelem optimalizace výnosů,
  • sledování vývoje legislativy a prováděcích předpisů. Poskytneme tak okamžité upozornění na skutečnosti mající vliv na přidělenou licenci,
  • revize elektrických systémů a ostatních částí (hasicích přístrojů, ochranných pomůcek atd.).

Používané technologie: SMA, Schneider electric.