Enter your keyword

Fotovoltaické systémy

• Ohřev vody solárními panely • Fotovoltaika - komplexní řešení

Fotovoltaický systém

Používáme technologie SMA, Schneider electric.

Zajišťujeme projektování a výstavbu solárních elektráren od menších instalací pro rodinné domy až po zakázky pro elektrárny a firmy. Naše služby zahrnují i servis fotovoltaických elektráren.

Naše služby zahrnují:

 • nepřetržitý monitoring provozu a předání informace o poruše ihned po výskytu,
 • periodickou údržbu všech částí elektrárny v termínech předepsaným výrobcem a průběžnou pravidelnou kontrolu jednotlivých částí za účelem předcházení poruch,
 • vyšší bezpečnost – instalujeme a zajišťujeme servis zabezpečovací či protipožární techniky,
 • termoměření fotovoltaických panelů a ostatní technologie – včetně měření svorkovnic a zpracování tabulky vad panelů, polohopisného plánu se zakreslením míst vadných panelů, včetně zprávy s fotodokumentací termosnímků,
 • měření jednotlivých stringů – kontrola napětí a proudů jednotlivých větví, konektorů, neporušenosti Schottkyho diod v panelech, pojistek, svorkovnic, zemního odporu,
 • údržbu pozemku – zajistíme kontrolu stavu pozemku, zpevněných ploch, postřik herbicidy a deratizaci,
 • poskytování návrhů na modernizaci technologie za účelem optimalizace výnosů,
 • sledování vývoje legislativy a prováděcích předpisů. Poskytneme tak okamžité upozornění na skutečnosti mající vliv na přidělenou licenci,
 • revize elektrických systémů a ostatních částí (hasicích přístrojů, ochranných pomůcek atd.).

Používané technologie: SMA, Schneider electric.

Údržba solárních elektráren

Komplexní údržba fotovoltaických elektráren umístěných mimo střechy budov.

Usazené nečistoty na solárních panelech výrazně snižují výkon. Je třeba je pravidelně čistit.

Nabízíme:

 • mytí panelů,
 • údržbu travnatých ploch.