Enter your keyword

Měření rychlosti v obci

INEL - Holding a.s.

Měření rychlosti v obci

Měření rychlosti v obci

Zabýváme se realizací měření úsekové rychlosti, měření okamžité rychlosti a kombinací okamžité a úsekové rychlosti v nejrůznějších stavebně – technických variantách dle přání zákazníka. Námi dodávaným řešením zaručujeme návratnost počáteční investice během několika měsíců. Rovněž nabízíme obcím pronájem zařízení za zvýhodněných podmínek dle platné legislativy.

Měření úsekové rychlosti:

 • Vede k vynucení dodržování rychlosti v delší zóně, než je pár metrů před instalovaným radarovým zařízením
 • Zvyšuje bezpečnost a pozornost řidičů v měřeném úseku
 • Přispívá ke spokojenosti občanů


Měření okamžité rychlosti
:

 • Vede k dodržování rychlosti v nejbližším okolí radaru
 • Výhodná instalace v místě se zvýšeným rizikem výskytu dopravních nehod a nebezpečných situací
 • Pokud však řidič po průjezdu měřeným bodem zrychlí, nedojde ke zdokumentování tohoto přestupku


Měření okamžité rychlosti
:

 • Provádíme kombinací měření okamžité a úsekové rychlosti

Každé řešení nabízí řadu výhod či nevýhod. Je-li v zájmu více lokalit, je možné pro danou lokalitu vybrat vhodný typ měření. Není tedy nutné se omezit pouze na jeden konkrétní způsob.

Celý záměr vybudování systémů pro stacionární měření rychlosti musí být dobře připraven. Vhodná koncepce může zlepšit životní podmínky v obci. I s tímto Vám pomůžeme!

Námi dodávaná měřidla jsou stanovena a certifikována Českým metrologickým institutem. Z měřeného úseku odchází již hotové přestupky ke zpracování obecní policií. Měření rychlosti probíhá automatizovaně a základní výstupy z něj jsou bez možnosti ovlivnění lidským faktorem.

Další možnosti využití:

 • On-line připojení PČR/MP pro likvidaci přestupků
 • Sběr dat o průjezdech pro potřeby pátrání PČR
 • Sběr a zpracování anonymizovaných statistických dat o provozu v lokalitě
 • Detekce vozidla a vytvoření přestupkové dokumentace i tehdy, jede-li vozidlo v protisměru (snaha o objíždění místa detekce)
 • Detekce vytvoření přestupkové dokumentace motocyklů (Toto měření je možné zrealizovat pouze námi dodávaným řešením)

Plánujete ve své obci zrealizovat měření rychlosti nebo se chcete o námi dodávaném řešení dozvědět více?

Kontaktujte nás na e-mailu: radary@inel.cz nebo na telefonním čísle: +420 378 222 222