Svařování optických vláken

Svařování optických vláken

Zavedení optických vláken ocení zejména společnosti, které potřebují zajistit přenos dat v rozlehlých firemních areálech nebo v rámci svých poboček, které jsou od sebe vzdáleny až několik desítek kilometrů.

Díky rozvodu optických vláken není nutné instalovat větší počet switchů (přenosových stanic), což vede k úspoře nákladů.

Optická vlákna dokáží přenášet data vyšší rychlostí než klasické kabely.

Vlákna jsou schopna zachytit několik nezávislých signálů naráz. Rovněž umožňují přemisťovat větší objem informací.

Optická kabeláž pomůže i firmám, které potřebují rozvody v prostorách, kde dochází k vypouštění výbušných výparů, nebo kde je dosahována vyšší teplota.

Důležitou vlastností vláken je, že nejsou elektricky vodivá. Jsou proto vhodným řešením pro komunikační zařízení umístěná na energetické přenosové soustavě a kovových konstrukcích náchylných na úder blesku.

Kontakt

Ing. Pavel Batko

batko@inel.cz

 

Další služby z kategorie Infrastruktura