Solární elektrárny

Solární elektrárny

Specializujeme především na veškerý servis spojený s provozem již postavených solárních elektráren (FVE). Zajišťujeme však i projekci a výstavbu.

Zaměřujeme se na:

  • nepřetržitý monitoring provozu elektrárny a předání informace o poruše ihned po výskytu
  • periodickou údržbu všech částí elektrárny v termínech předepsaným výrobcem a průběžnou pravidelnou kontrolu jednotlivých částí za účelem předcházení poruch
  • vyšší bezpečnost - instalujeme a zajišťujeme servis zabezpečovací či protipožární techniky
  • termoměření fotovoltaických panelů a ostatní technologie - včetně měření svorkovnic a zpracování tabulky vad panelů, polohopisného plánu se zakreslením míst vadných panelů, včetně zprávy s fotodokumentací termosnímků
  • měření jednotlivých stringů - kontrola napětí a proudů jednotlivých větví, konektorů, neporušenosti Schottkyho diod v panelech, pojistek, svorkovnic, zemního odporu
  • údržbu pozemku, zajistíme kontrolu stavu pozemku, zpevněných ploch, postřik herbicidy a deratizaci
  • poskytování návrhů na modernizaci technologie za účelem optimalizace výnosů
  • sledování vývoje legislativy a prováděcích předpisů. Poskytneme tak okamžité upozornění na skutečnosti mající vliv na přidělenou licenci
  • revize elektrických systémů a ostatních částí (hasicích přístrojů, ochranných pomůcek atd.)

Kontakt

Miroslav Boška

boska@inel.cz

Další služby z kategorie Ostatní