Projekční činnost

Projekční činnost

Kvalitní projektová dokumentace je základem rychlého a úsporného provedení zakázky.

 

Zajišťujeme:

 • studii proveditelnosti
 • investiční záměr
 • dokumentaci k provedení stavby
 • dokumentaci skutečného provedení
 • výběr dodavatelů
 • řízení výstavby
 • uvádění stavby do provozu
 • výkon autorského dozoru
 • zajištění kolaudačního řízení

 

Zaměřujeme se především na projekci v těchto oblastech:

Slaboproudá elektrotechnika:

 • elektrické zabezpečovací systémy
 • elektrické požární systémy
 • kartové systémy pro zajištění vstupu do objektů a evidence pohybu osob včetně závor vrat a turniketů
 • kamerové monitorovací systémy

Telekomunikace a počítačová technika:

 • místní telekomunikační sítě pro telefonní operátory
 • strukturované kabeláže
 • pobočkové ústředny
 • počítačové sítě
 • ozvučovací systémy

Multifunkční rozvody:

 • multifunkční kabelové sítě (kabelová televize) včetně optických sítí
 • uzavřené televizní systémy
 • Silnoproudá elektrotechnika:
 • elektrifikace územních celků a závodů
 • distribuční sítě vysokého a nízkého napětí (nadzemní a kabelové)
 • kompletní elektroinstalační rozvody v objektech
 • elektrické přípojky
 • fotovoltaické elektrárny

 

V rámci zdokumentování současného stavu objektů zajišťujeme:

 • vytvoření komfortního systému evidence současného stavu stavebních objektů v elektronické podobě
 • výkresové části v běžných formátech CAD a PDF
 • vytvoření a provázání dat v inteligentních databázích s možností editace v běžně dostupném software (Microsoft Word, Excel, Adobe Reader)
 • pořízení fotodokumentace exteriérů a interiérů a převedení dokumentů k objektu do elektronické podoby
 • zakreslení stavebních částí technologických celků, inženýrských sítí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
 • správu a aktualizace dokumentace

 

V rámci řízení staveb zajišťujeme:

 • podpůrné činnosti pro investory při řízení projektů a koordinaci časových plánů - projektové přípravy a realizace staveb, účast v řídících týmech projektů,
 • strukturální a časové analýzy projektu nebo vč. nároků na zdroje, stanovení kritické cesty projektů a optimalizace nároků na zdroje

Kontakt

Miroslav Boška

boska@inel.cz

 

Další služby z kategorie Ostatní